• Màxima adaptabilitat horària i festiva: de 7:30-20:00 hs. ampliable fins les 22:30h.
  • Prioritat d’inscripcions
  • Ajudes subvencionades per la comunitat
  • Ajudes estatals a criteri de cada empresa
  • Tiquets guarderia SODEXO E-PASS
  • Xecs escolars EDUCAINFANTIL
  • Descomptes del 20% en la mensualitat, al coincidir en el mateix any escolar dos germans, en una de les quotes

Per demanar més informació pots contactar amb nosaltres dir@xinoxano.es