Metodologia

Pas a pas i des de la singularitat.

“L'ésser humà és intel·ligent de múltiples maneres i té la capacitat de resoldre problemes a través de qualsevol d'elles”

El projecte educatiu de Xino-Xano s’estructura en activitats que tracten de potenciar les intel·ligències múltiples. Les activitats són molt variades apostant per aquelles que resulten significatives per als infants i es duran a terme tant en anglès com en castellà i català. Tots els materials que componen el projecte de Xino-Xano, estan dissenyats per oferir activitats creatives, innovadores i que complementin perfectament el desenvolupament integral dels nens en cadascuna de les diferents intel·ligències.

Totes les persones tenim vuit intel·ligències per les quals percebem el món de manera diferent. Així, encara que aquestes vuit intel·ligències són presents en cada persona, no tots les desenvolupem de la mateixa manera per a tots els alumnes, per això la importància de treballar-les totes per poder garantir un aprenentatge que té en compte la singularitat de cada alumne.

Les intel·ligències que treballem

Lingüístic-verbal

llar-infants-a-tarragona-atencio-personalitzada

La capacitat d’utilitzar les paraules i el llenguatge per expressar els pensaments.

Lògic-matemàtica

Habilitat d’utilitzar el raonament lògic, els nombres i fer servir les lleis matemàtiques i aritmètiques, així com facilitat per a resolució de problemes.

Naturalista

proyecto-vivo-guarderia-tarragona

Capacitat per entendre les relacions entre els animals i les plantes amb el seu entorn i les persones.

Visual-espacial

L'habilitat per processar informació en tres dimensions, és a dir, relacionar imatges, colors, espais i figures.

Musical

guarderia-en-tarragona-musica

Capacitat de percebre les diferents formes musicals i d'expressar-s'hi.

Kinestèsica-corporal

llar-d'infants-a-Tarragona-nens-jugant

Es descriu com la capacitat que el cos i la ment funcionin junts per expressar idees, comunicar pensaments i generar activitats.

Intrapersonal

guarderia-en-tarragona-proyecto-intrapersonal

Capacitat de conèixer-se a si mateixos, identificar i expressar emocions i sentiments i regular-ne la conducta en funció d'això tenen intel·ligència intrapersonal.

Interpersonal

La capacitat de comprendre els altres, saber relacionar-se amb altres i ser capaç d’adaptar-se en diferents grups socials.