Projecte Educatiu

Estil Xino-Xano.

Projecte Educatiu Propi

Tant en els continguts com en els materials que s’hi utilitzen. Elaborat per un grup d’especialistes en educació i desenvolupament infantil.

Projecte Multisensorial

Adquireixen una sèrie d’aprenentatges mitjançant l’experimentació i el descobriment, fent activitats multisensorials, cosa que permet desenvolupar les habilitats socials i cognitives.

Projecte Viu

El projecte educatiu de Xino-Xano està en evolució constant, nodrint-se de les experiències pròpies de cadascun dels nostres centres, i de les aportacions d’especialistes en pedagogia i educació infantil.

Intel·ligència Emocional

Els nostres educadors reben una formació continuada amb l’objectiu de crear a les escoles un espai serè que permeti als infants el desenvolupament del seu aprenentatge emocional.

Metodologia Activa

Es fonamenta en la Teoria de les Intel·ligències Múltiples (Howard Gardner) per la qual cosa en el nostre projecte facilitem als nens diferents propostes educatives perquè puguin desenvolupar les 8 intel·ligències.

Disseny Plurilingüe

La seva estructura permet impartir-lo tant en anglès com en castellà/català, possibilitant així l’organització del centre, quant a les hores d’exposició de l’alumne al segon idioma, facilitant el plurilingüisme a les aules. El principi que mou tota la línia pedagògica és que «aprendre una llengua és aprendre a fer-la servir». Per això es fa servir un sistema d’immersió lingüística: els nens i nenes no estudien anglès, treballen en anglès.

Famílies Participatives

Als centres Xino-Xano les famílies són peça clau i part activa de la comunitat educativa, a través d’activitats formatives i de col·laboració directa a la proposta pedagògica.